Aj cez Slovensko prechádza Stredoeurópska mariánska cesta

správa, 07.06.2013 8:03, autor: admin

Čoraz viac ľudí putuje po Stredoeurópskej mariánskej ceste (foto: Szabó Csilla)

Dňa 29.mája 2013 sa zišli v Nových Zámkoch zástupcovia organizácii Klub slovenských turistov (KST), Mária Út Közhasznú Egyesület  (MUTKE - Maďarsko) a občianskeho združenia Via Mariae (VM), aby podpísali trojstrannú dohodu a budúcej spolupráci. Týmto aktom vytvorili podmienky pre budovanie Stredoeurópskej mariánskej cesty na území Slovenska.

Stredoeurópska mariánska cesta je sieť pútnických trás, ktorá spája viac ako 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne. Táto sieť má dve hlavné diagonály. V smere západ - východ spája pútnické miesta Mariazell (Rakúsko) a Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc, Sedmohradsko - Rumunsko) a v smere sever - juh pútnické miesta Czestochowa (Poľsko) a Medjugorje (Bosna-Hercegovina). Hlavná diagonála sever - juh prechádza aj cez územie Slovenska, pričom zo smeru od Maďarska prekračuje štátnu hranicu v Šahách a na severe Slovenska, za Trstenou, opúšťa naše územie smerom do Poľska. Putovanie po tejto pútnickej trase poskytuje ojedinelý zážitok čo sa týka spoznania prírodných a kultúrnych hodnôt Strednej Európy, zároveň, poskytuje pre pútnika aj spiritualitu a duchovné obohatenie.

Predseda KST Peter Perhala, predseda MUTKE Dr. Szabó Tamás a predseda VM, Ing. Peter Patay podpísaním trojstrannej zmluvy o spolupráci sa dohodli na spoločných postupoch v súvislosti s vytýčením pútnických trás, získania finančných zdrojov pre zabezpečenie a posilnenie spolupráce a vypracovania marketingového programu pre popularizáciu Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku. Zároveň, strany sa zhodujú v tom, aby Stredoeurópska mariánska cesta, ako pútnická cesta Strednej Európy, bola začlenená do siete Európskych kultúrnych trás.

V súvislosti s budovaním Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku občianske združenie Via Mariae úzko spolupracuje so Zväzom skautov maďarskej národnosti (ZSMN). Taktiež boli uskutočnené niektoré úvodné rokovania o možnej spolupráci so zástupcami organizácie Slovenský skauting. V uplynulých dvoch rokoch sa uskutočnili tkz. - é pracovné púte, pričom bol prejdený úsek hlavnej diagonály „sever - juh“, Czestochowa – Medjugorje, na trase Šahy – Plášťovce - Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Zvolen - Banská Bystrica - Staré Hory - Liptovská Osada – Ružomberok - Oravský Podzámok – Trstená. V máji toho roku bola zorganizovaná a uskutočnená štvordňová pešia púť z Diakoviec do Šaštína. Ing. Ondrej Török, člen predsedníctva VM a koordinátor Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku, považuje budovanie mariánskych pútnických trás za vynikajúcu príležitosť, ako naplniť činnosť skautov hodnotným a užitočným programom. Zapojenie sa do tejto činnosti dáva príležitosť pre uskutočnenie skautských zákonov v každodennom živote. Jedná sa o osvojenie takých čností ako sú vzájomná pomoc, spolupatričnosť, zodpovednosť, láska k prírode, ohľaduplnosť, skromnosť, telesná a duchovná čistota. „V súčasnom svete sa čoraz viac ľudí vydáva na púť, a to za účelom nájdenia vnútorného pokoja. Je pre nás veľkou výzvou a zodpovednosťou, ale zároveň aj radosťou, že našou prácou môžeme vytvárať pre ľudí vhodné podmienky pre uskutočnenie tohto zámeru.“ – povedal Ing. Ondrej Török.

Bližšie informácie a Stredoeurópskej mariánskej ceste môžu dostať záujemcovia na webových stránkach www.mariaut.huwww.marianskacesta.sk.

vm-p