Poďte a uvidíte (Jn 1,39)

správa, 21.01.2013 13:16, autor: admin

Levoča

Každý pútnik na Stredoeurópskej mariánskej ceste bude môcť dostať pútnický pas. Púť sa môže začať na ľubovoľnom mieste tej – ktorej pútnickej trasy, pričom sa každý úsek môže prejsť aj jednotlivo (napr. na medzinárodnej mariánskej pútnickej trase Mariazell – Czestochowa to môže byť púť z Bratislavy do Marianky). Na pútnickom mieste dostane pútnik do pútnického pasu pečiatku o vykonaní púte. Na základe záznamov v pútnickom pase je možné žiadať o vydanie diplomu o vykonaní púte.

V jednotlivých regiónoch Maďarska a Rakúska sú už k dispozícii informačné brožúrky, ktoré sú nápomocné pri orientácii. Z webovej stránky www.mariat.hu je možné stiahnuť súradnice GPS jednotlivých pútnických trás a taktiež sú poskytnuté informácie o ubytovacích možnostiach.

Zakladateľom vzácnej myšlienky Stredoeurópskej mariánskej cesty je nezisková organizácia v Maďarsku, ktorá sa volá Mária Út Közhasznú Egyesület. Na Slovensku zahájili v roku 2012  členovia Zväzu skautov maďarskej národnosti  (ZSMN)  aktivity súvisiace so zmapovaním úseku Šahy – Staré Hory – Trstená na hlavnej diagonále juh – sever, t. j. Medjugorje – Czestochowa. Bolo stanovené aj smerovanie ďalších mariánskych pútí prechádzajúcich cez územie Slovenska a pracuje sa na zhotovení webovej stránky v slovenskom jazyku. ZSMN sa snaží začleniť do budovania mariánskej cesty na Slovensku aj iné organizácie ako sú napr. Slovenský skauting, Klub slovenských turistov, obecné a mestské zastupiteľstvá, miestne spoločenstvá a pod. 

Ako sa môžeme zapojiť do budovania Stredoeurópskej mariánskej cesty?

  • Účasť na tkz.-ých pracovných pútiach,
  • Organizovanie pútí;
  • Zabezpečenie infraštruktúry pre pútnikov;
  • Administratívne práce, príprava grantov;
  • Budovanie a udržiavanie webovej stránky, editorské práce, písanie článkov;
  • Finančná pomoc;
  • Modlitby za uskutočnenie myšlienky Stredoeurópskej mariánskej cesty.