Cesta duchovného života

Cesta duchovného života

Púť nám dáva príležitosť, aby sme sa kochali v krásach božej prírody a aby sme obdivovali ohromné ľudské diela. Človeka však vedie aj po stopách modlitby a tak mu umožňuje budovať otvorený kontakt so Stvoriteľom. Takéto stretnutie prináša v mnohých prípadoch úplný zvrat v živote človeka. Púť sa stáva cestou duchovnej obnovy a pre pútnika znamená celoživotné zážitky. V prípade, že čoraz viac a viac ľudí vykročí na túto novú cestu, môže to mať pozitívny vplyv na celú spoločnosť, a tak na Zemi bude život lepší a krajší.

Obeta, tajuplnosť a význam púte nám súčasne  umožňujú, aby sme sa stretli s Bohom a aby sme vydali o Ňom svedectvo.

Počas púte môžeme dostať odpoveď na veľké otázky nášho života. Totiž aj napriek tomu, že výsledky vedy a techniky ovplyvňujú náš každodenný život, záujem o zmysel nášho života zostal nezmenený. Počas púte teda skúmame, okrem iného, aj seba samých. Mariánska púť sa preto neuskutočňuje vo vonkajšom svete, ale prechádza predovšetkým našim vnútorným, duchovným životom.     

Požehnanie Svätého Otca, pápeža Benedikta XVI. pre zakladateľov Stredoeurópskej mariánskej cesty

„S veľkou láskou  zdravím maďarských pútnikov, obzvlášť zakladateľov Stredoeurópskej mariánskej pútnickej cesty... Nech vás vaša cesta do baziliky a stretnutie s tradíciami Večného mesta posilní vo viere a nech je pre vás prameňom ďalšieho duchovného  rozvoja. Prosiac o príhovor svätých archanjelov vás žehnám mojím apoštolským požehnaním. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

Požehnanie Otca biskupa Mons. Jána Oroscha,  apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy, pre organizátorov mariánskej pútnickej cesty na Slovensku

„...dávam pre Združenie mariánskej cesty svoj súhlas, morálnu podporu, svoje požehnanie a svoju záštitu pre jej misijné poslanie, pre jej organizačnú štruktúru, pre úsilie o zachovanie náboženských tradícií...“