Znamenia a obrazy na pútnickej ceste

Znamenia a obrazy na pútnickej ceste
Začiatok
Koniec

Srdečne pozývame Vás a Vašu rodinu na otvorenie výstavy pod názvom Znamenia a obrazy na pútnickej ceste. 

Pre povzbudenie nech nám slúži niekoľko myšlienok o výstave: "K duchovnému programu Medzinárodného Eucharistického Kongresu, ktorý sa uskutočnil v roku 2021 v Budapešti, prispeli aj aktivisti a dobrovoľníci Stredoeurópskej mariánskej cesty - Mária Út - Via Mariae. a to tým, že zabezpečili bohatú zbierku fotografií, za účelom zorganizovania ich výstavy. Táto putovná výstava je venovaná Svätým studniam rôznych regiónov, nachádzajúcich sa pozdĺž pútnickej trasy Via Mariae, medzi pútnickymi miestami Mariazell (Rakúsko) a Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc, Rumunsko).  

"Pre mňa všetko z Teba pramení." bolo základným citátom Medzinárodného Eucharistického Kongresu. Keď sa zamyslíme, môžeme povedať, že Sväté studne sú ozajstnými symbolmi tohto citátu. Súčasne stelesňujú totiž bohatstvo stvoreného sveta, život, krásu, vieru... Návšteva Svätých studní prináša ozajstné oživenie ako tela tak aj duše, najmä vtedy, ak ich vyhľadáme v rámci našej púte.  

Táto myšlienka dala podnet pre dobrovoľníkov organizácie Mária Út Egyesület (Maďarsko), keď sa rozhodli pre zorganizovanie výstavy fotodokumentácie o Svätých studniach pod názvom "Znamenia a obrazy na pútnickej ceste". Vedľa vystavených víťazných fotografií súťaže na tému "Sväté studne", nájdeme aj krátke rozjímania. Tieto myšlienky nám umožnia ako v reálnom svete, tak aj v prenesenom slova zmysle, aby sme sa vydali na púť, kráčali po ceste a prišli sme do vytúženého cieľa. 

Pomocou 18-tich zobrazení sa môžeme oboznámiť s pokladmi pútnickej cesty Via Mariae, so Svätými studňami nachádzajúcimi sa pozdĺž jej trasy, ako aj s tou duchovnou púťou, ktorá sa naskytuje pre každého pútnika.  

Miesto a čas otvorenia výstavy: Marianum pri Rímskokatolíckom farskom kostole v Nových Zámkoch, 13. marca 2023, v pondelok, o 18:45 h. 

Zúčastnených hostí privíta a obdarí duchovným slovom vdp. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár - novozámocký farár.

Výstavu otvorí a predstaví Ing. Ondrej Török, koordinátor Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku, Via Mariae, občianske združenie.

Výstavu je možné navštíviť: 13.-24. marca 2023, denne, v čase od 17:00 h do 19:00 h.

Na otvorenie výstavy Vás srdečne očakávame - Vaša účasť bude pre nás potešením! 

V mene organizátorov - Via Mariae, občianske združenie, IGNIS, občianske združenie, Rímskokatolícky farský úrad v Nových Zámkoch - 

s úctou

Ing. Ondrej Török.

P.s.: Radi by sme Vás poprosili o spätnú väzbu, čo sa týka Vašej účasti na otvorení výstavy. Oznámenie prosíme zaslať na e-mailovú adresu: torok.bandika@gmail.com.

Prílohy