Kontakt

na Slovensku:
Ing. Ondrej Török,
+421 903 438 380, torok.bandika@gmail.com;

v Maďarsku:
Katona Pál,
+36 30 334 6420, katona.pal@mariaut.hu;

v Rumunsku:
Havas Tamás,
+40 735 191997, havas.tamas@mariaut.hu;

Organizátor na Slovensku:

Občianske združenie
 Via Mariae
Nitrianska cesta 100
940 67 Nové Zámky
www.marianskacesta.sk

a

Občianske združenie
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Zväz skautov maďarskej národnosti
Association of Hungarian Scouts in Slovakia
Námestie Svätého Štefana 6
929 01 Dunajská Streda
www.szmcs.sk

Partneri:

Mária Út Közhasznú Egyesület, Hungary
Klub slovenských turistov
Slovenský skauting