List pre fary a rehole Medzinárodný pútnický deň 2018

Medzinárodný pútnický deň 2018

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Vážený páni farári, rehoľníci a reholníčky, bratia a sestri v Kristu,

 

prepáčte prosím, že sa opäť ozývam, ale dostal som spätnú väzbu, že na niektoré e-mailové adresy nebola doručená táto pozvánka - preto ju zasielam opätovne iba s nižšie uvedenými prílohami. 

 

Bol by som veľmi rád, ak by sa aj ľudia na Slovensku bližšie spoznali s myšlienkou pútníctva a so Stredoeurópskou mariánsku cestou, ktorá prechádza aj cez územie Slovenska. Tomu by mal byť nápomocný tento aj medzinárodný pútnický deň.

 

V prílohe Vám zasielam plagát, prosím vyveste ho na vhodnom mieste napr. kostol, obecný úrad, webová stránka...) a podľa možnosti šírte myšlienku pútnického dňa vo svojom okolí. Zároveň prosím, aby ste vyplnili do časti "Poznámky" základné údaje o púti, t. j. čas, miesto stretnutia, dĺžka púte, miesto a čas záverečnej svätej omše, zodpovedný vedúci púte, kontakt atď. 

 

V prípade otázok, týkajúcich sa púte ma smelo kontaktujte.

 

Termín prihlásenia: do  20.8.2018   

 

Prajem Vám požehnané dni.

 

S úctou

 

Ing. Ondrej Török, koordinátor

Stredoeurópska mariánska cesta na Slovensku

Občianske združenie Via Mariae

Nové Zámky