Medzinárodný pútnický deň "Na spoločnej ceste 2018" - plagát a oznam pre veriacich

Medzinárodný pútnický deň "Na spoločnej ceste 2018"

Milí priatelia,

 

venujte prosím pozornosť priloženým dokumentom.

 

Na púť očakávame všetkých ľudí dobrej vôle.

 

S úctou

 

Ing. Ondrej Török, koordinátor

Stredoeurópska mariánska cesta na Slovensku

Občianske združenie Via Mariae

 

Voliteľné úseky – pešia púť:

Bíňa – Bruty –Svodín (12 km);

Cigléd – Strekov –Svodín (13 km);

Cigléd – Rúbaň – Mikuláš – Dvory nad Žitavou –Nové Zámky (25 km);

Kolárovo – Nové Zámky (20 km);

Letkés (HU) – Salka – Štúrovo – Esztergom (Ostrihom-HU, 20 km);

Šahy – Plášťovce (17 km);

Kvačany – Liptovské Sliače (26 km);

Veľký Kýr – Veľký Cetín (6 km);

Čechynce – Veľký Cetín (6 km);

Branč – Veľký Cetín (3 km)

Na spoločnej ceste po Dunaji – vodácka púť: Moča – Esztergom (Ostrihom - HU)

Prihlásenie, informácie do 20.8.2018:

e-mail: naspolocnejceste@gmail.com;

mobil: 0903 438 380.