Misijný kríž Medzinárodného eucharistického kongresu 2021 zavíta do Nových Zámkov

Misijný kríž

Milí priatelia, sestry a bratia v Kristu!

 

S radosťou Vám oznamujem, že v dňoch 9.-13. augusta 2021 bude naše farské spoločenstvo poctené jednou významnou udalosťou: do Nových Zámkov zavíta misijný kríž tohtoročného Eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-12.septembra v Budapešti. 

Misijný kríž vyhotovil umelecký kováč Csaba Ozsvári (1963-2009). Kríž má dĺžku 3,2 m, je vyhotovený z dubového dreva a zdobený bronzovými ornamentmi. Do jeho korpusu sú zabudované relikvie svätých a blahoslavených zo stredoeurópskeho regiónu, ako napr, Svätých Ondreja-Svorada a Benedikta, Svätých košických mučeníkov, blahoslavených Pavola Gojdiča, Vasilľa Hopku a Anny Kolesárovej. V strede kríža je umiestnená relikvia zo Svätého kríža. Kríž posvätil pápež František v roku 2017.     

 

Milí priatelia,

s úprimnosťou vyjadrujeme nádej, že aj táto významná udalosť poskytne v čase letných dovoleniek duchovné osvieženie ako veriacim, tak aj všetkým ľuďom dobrej vôle, a to nielen nášho mesta ale aj okolitého regiónu. Správca našej farnosti vdp. Zoltán Ďurčo dal súhlas a požehnanie na pobyt misijného kríža medzinárodného eucharistického kongresu v kostole Povýšenia Svätého kríža v Nových Zámkoch. 

Za účelom dôstojného priebehu tejto udalosti sa v nastávajúcich dňoch uskutoční pracovné stretnutie zástupcov slovenského a maďarského spoločenstva novozámockých veriacich, na ktoré Vás srdečne pozývam. Prvé stretnutie sa bude konať v Marianume, 6. júla (t. j. zajtra), po maďarskej svätej omši, cca o 18:45 h. 

 

So srdečným pozdravom a prianím požehnaných dní

 

Ondrej Török.