Na spoločnej ceste 2018 na Podunajskej nížine

Na spoločnej ceste 2018

Milí priatelia,

Srdečne Vás pozývam na jednodňovú pešiu púť, ktorá sa uskutoční z príležitosti medzinárodného pútnického dňa "Na spoločnej ceste" 2018. Okrem hlavných diagonál Stredoeurópskej mariánskej cesty, západo-výchdnej, Mariazell (Rakúsko) - Csíksomlyó (Sumuleu Ciuc - Rumunsko), ako aj časti severo-južnej diagonály Czestochowa (Poľsko) - Medjugorje (Bosna a Hercegovina), prebiehajúcej na území Slovenska na trase Šahy - Staré Hory - Trstená, v našom regióne, na Podunajskej nížine budeme putovať v nasledovných úsekoch:

 

1) Kolárovo - Nové Zámky;

2) Rúbaň - Nové Zámky;

3) Strekov- Svodín;

4) Bíňa - Svodín.

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o 4 úseky, prosím, aby sa prihlásili tí dobrovoľníci, ktorý sa podujmú plniť poslanie vedúceho púte.

 

V prílohe Vám zasielam plagát, prosím vyveste ho na vhodnom mieste napr. kostol, obecný úrad, webová stránka...) a podľa možnosti šírte myšlienku pútnického dňa vo svojom okolí. Zároveň prosím, aby ste vyplnili do časti "Poznámky" základné údaje o púti, t. j. čas, miesto stretnutia, dĺžka púte, miesto a čas záverečnej svätej omše, zodpovedný vedúci púte, kontakt atď. 

 

V prípade otázok, týkajúcich sa púte ma smelo kontaktujte.

 

Termín prihlásenia: do  20.8.2018   

 

Prajem Vám požehnané dni.

 

S úctou

 

Ondrej Torok, kooridnátor

Stredoeurópska mariánska cesta na Slovensku

Občianske združenie Via Mariae

Nové Zámky

mobil: + 421 903 438 380