Náučný chodník Strekov - Svodín

Náučný chodník Strekov - Svodín

Naši predkovia pravidelne putovali medzi Svodínom a Strekovom. Tento zvyk by sme chceli znovu oživiť. Projekt sme už začali vlani: vybavením súhlasných stanovísk do úvahy prichádzajúcich organizácií a dobrovoľníckych skupín, mali sme pracovné rokovania so starostami zainteresovaných obcí;
Máme za sebou rekognoskáciu terénu a stanovenie priebehu trasy náučného chodníka, zabezpečenie priechodnosti náučného chodníka (terénne úpravy, odstránenie náletových drevín), vyhotovenie a osadenie značenie priebehu náučného chodníka (značky, smerovky), vyhotovenie a osadenie informačno-vzdelávacích tabúľ. V lete sme konkrétne vyznačili trasu a umiestnili informačné tabule. Všetky tie aktivity boli, sú a budú dobrovoľnícke!

Východiskovým a cieľovým miestom náučného chodníka, s celkovou dĺžkou 9,3 km, budú rímsko-katolícke kostoly v obciach Strekov a Svodín. Náučný chodník bude vyznačený náučnými značkami (každých 50 m) a smerovníkmi (v počte 12) v zmysle STN 01 8025. Na trase bude osadených 6 vývesných tabúľ v rozmeroch 1,8 x 1,2 m. Obsahové náplne tabúľ sú zamerané na vzácne druhy fauny a flóry, pútnické miesto Cigléd, ľudové tradície a kultúrnohistorické pamiatky obcí Strekov a Svodín a popis mariánskej cesty. Ciele: spoznanie prírody, ľudových a kultúrno-historických pamiatok; významu pútnictva Aktivity: prednášky, pobyty v prírode, sledovanie fauny a flóry, uskutočnenie pútí...

FOTOGALÉRIA >>TU<<

https://photos.google.com/share/AF1QipO1-9j3JxVALfKmZEfhY5e9dTPbGtruqyLW2KtBwMQjuGaHDPuaDW5ZJilNwPrLhQ?key=TkxzdVFtRHNuWEQ2LWNrMFhUV2xnX1puVzFxc0pB  

 

Náučný chodník podporili:

Obec Strekov a Obec Svodín
Via Mariae, cez: Nadácia Volkswagen Slovakia a Úrad Nitrianskeho Samosprávneho Kraja
COMPASS STREKOV, cez: Úrad Nitrianskeho Samosprávneho Kraja
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti a KUCKÓ