Az Esterházy-zarándoknapról, Zilizi Kristóf beszámolója

Gyalogos zarándokok Alsóbodok felé

Isten szolgája, Esterházy János születésének 120., továbbá végső nyugalomra helyezésének negyedik évfordulója alkalmából szervezett a Via Mariae - szlovákiai Mária út Polgári Társulás szeptember 18-án, szombaton zarándoknapot Alsóbodokra. Miután megérkeztek a Csallóköz és Mátyusföld különböző egyházközségeiből autóbusszal a zarándokok Babindálra, délelőtt 10 óra utáni indulással a település római katolikus templomától 4 km-es gyalogos zarándoklat keretében folytatták útjukat. Útra indulás előtt Szent Patrik imája csendült fel. Utuk során pedig elimádkozták az örvendetes rózsafüzért. Az egyes tizedek előtt Hegyi Péter érsekújvári káplán elgondolkodtató, megszívlelendő elmékedéseit hallgatta meg a körülbelül 40 gyalogos zarándok.

Alsóbodokra érkezés után, fél tizenkettő körül az Esterházy-zarándokközpontban került sor a zarándokok fogadására és az Esterházy János Zarándokközpont emlékhelyeinek megtekintésére. A zarándokok meghallgatták neves személyiségek tanúságtételeit, Isten Szolgája, Esterházy János köztünk való jelenlétéről. Így dr. Csókay András: Jézussal a sátán ellen című tanúságtételét, egyben missziós tapasztalatait, de szólt közben Szilvási Zalán is, akit mint barátját Csókay idegsebész doktor kért fel a színpadra tapasztalatai megosztására a hallgatósággal.

Délidőre, a harang felcsendülésére a zsérei Földessy László vezetésével elénekelték, a Zoboralja jó ismerőjének, fáradhatatlan zarándokának, Jáki Sándor Teodóz atya emlékét megidézve az Úrangyala imádságát. Utána Farkas Zsolt szőgyéni plébános vezetésével következett a Hűség keresztútjának imádságos bejárása, közben Andruskó Gyula nagycétényi plébános megszentelte az egyes stációkat.

Az alsóbodoki asszonykórus fellépése után az Esterházy János-emlékérem átadására került sor, melyeket Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere és ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy-zarándokközpont igazgatója adták át. A díjazottak között voltak Dávid Zsuzsanna; Dariusz Žuk-Olszewszki; posztumusz az idén júniusban 48 évesen elhunyt Karaffa János atya  és az ugyancsak idén márciusban, 80.életévében elhunyt František Lízna atya.

Az esemény csúcspontja a három órakor elkezdődő szabadtéri hálaadó főpapi szentmise volt, amelynek főcelebránsa Orosch János, a nagyszombati főegyházmegye érseke volt, aki szép számban összejött oltártestvére jelenlétében mutatta be a legszentebb áldozatot. Köztük a teljesség igénye nélkül Gyurcsó Zoltán Nyitrai egyházmegyei vikáriussal; Mátyás atyával, aki lengyel származású és Legnica településen működik, de Budapest 10.kerületi lengyel katolikus közösségének is lelkes lelki segítője; Bíróczi István nyugalmazott lelkipásztorral, a nyitrai ferences templom vasárnapi magyar miséinek szolgálójával; Schranko László bacsfa-szentantali plébánossal; Balga Zoltán prágai magyar plébánossal és további lelkipásztorokkal.

Orosch érsek homíliájában szólt a mise céljáról, küldetéséről, ami Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák vértanútársaiért, a közép-európai népek megbékéléséért, nem utolsó sorban pedig a közelmúltban elhunyt Karaffa János, az Esterházy János Zarándokközpont hűséges támogatójának lelki üdvéért volt felajánlva.

A mise végéhez közeledve Peczár Károly, az Esterházy Polgári Társulás elnöke köszönet jeléül adta át az érseknek az Esterházy-emlékérmet, kérve közbenjárását a gróf boldoggá avatásáért is.

Az eső megeredtével kicsit megcsappant a zarándokok száma, de a kitartóak még megtekintették fél hattól Hazatérés címmel az Esterházy János élete hét képben című színpadi előadást a Magyar Nemzeti Színház színészeinek közreműködésével. Az eseményen jelen voltak a felvidéki közélet ismert személyiségei, így a teljsesség igénye nélkül Bárdos Gyula, a Csemadok régi-új országos elnöke, Forró Krisztián, MKP-elnök, Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere és mások.

Köszönet a gyalogos zarándoklat szervezőinek: Katona Júliának Dercsikáról, Patay Péternek Nyitráról és a kitartó résztvevő zarándokoknak.

Ez a beszámoló a Remény katolikus hetilapban jelent meg: 2021. 10. 17-én.