2. gyalogos zarándoklat Bacsfa-Szentantalra a Kisboldogasszony-főbúcsúba

2015. szeptember 5-én Méhes Richárd vezetésével 10 zarándok indult útnak az egyházgellei templomból. A zarándokok zarándokáldással indultak útnak. Örültünk, hogy idén tanyiak, egy érsekújvári és egy dunaszerdahelyi zarándok is csatlakozott a zarándoklathoz.

A résztvevők idén is elmentek a falurészek temetői mellett, ahol imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért. A kanális mentén haladtak a Duna felé. Szokásosan a Sárosfa felöli kanális hídnál egyet pihentek és ilyenkor előkerültek az elemózsiák. A zarándokok innen rózsafüzért mondva folytatták az útjukat.

Kövecsesnél, a Duna mellett megpihentek és várakoztak. Várták a Dercsika felől érkező zarándokokat.

Katona Júliával még az augusztus 15.-i dercsikai búcsúban megbeszélték, hogy ő is szeretne szervezni gyalogos zarándoklatot a szentantali Szűzanyához. Megbeszélték, hogy mikor kellene indulniuk, hogy Kövecsesnél tudjanak találkozni.

12 órakor találkoztak a Duna mellett. Dercsikáról 7 zarándok indult útnak énekelve és imádkozva, dercsikaiak és nyékvárkonyiak.

Egy kis beszélgetés után közösen folytatták az útjukat, most már 17-en. Elől ment a kereszt és utánuk a zarándokok énekelve és imádkozva. Keszölcésnél a kompnál már várta őket Cseh Béla, dunaújvárosi zarándok, aki még másnap érkezett Jánossomorjára és hajnalban kelt, hogy időben ideérjen. Elment Rajkára és onnan zarándokolt Vajkáig, ahol időben sikerült átkelnie a komppal. A zarándokok kicsit felmentek megnézni a Dunát.

Így énekelve 18-an érkeztek meg a Duna kanálisának partján a Csallóközi Szűzanya kegyhelyére, Bacsfa-Szentantalra. Megérkezésükkor még egy kis idejük volt a programok kezdéséig, így elvonultak a Kálváriához és elmondták az imákat amiket a Szűz Máriának hoztak. A zarándokok ezek után búcsút vettek egymástól és részt vettek a Kisboldogasszony-főbúcsú programjain.

A megnyitó szentmisét a gelleiek által jól ismert két újmisés plébánosok, Kollárik Dávid és Mikus Csaba mutatták be. Ezután a zarándokok Keresztúton vehettek részt a Kálvárián, majd pedig esti dicséret volt a Szűzanya tiszteletére. Az ünnepi főpapi szentmisét Palánki Ferenc, egri segédpüspök mutatta be a paptársaival. A mise után szentségi körmenetre, szentségi áldásra és ereklyetiszteletre került sor.

Nagyon örültünk, hogy már közel 20-an vettek részt ezen a szép eseményen.