Slováci sa tento rok môžu zapojiť do medzinárodného pútnickeho dňa

Na spoločnej ceste

Bratislava 9. augusta (TK KBS) „Na spoločnej ceste 2018“ - je názov témy medzinárodného pútnickeho dňa, ktorý sa u nás uskutoční po prvý raz 25. augusta 2018. Organizátorom tohoto podujatia na Slovensku je občianske združenie Via Mariae a na podujatie dal svoje požehnanie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda rady pôsobiacej pri KBS, ktorá je zameraná na pastoráciu a starostlivosť o pútnikov. 

"Podstatou tohoto podujatia je, že účastníci pešo prejdú vzdialenosť zodpovedajúcu jednodňovej púte, teda 15 až 25 km. Vychádza sa takzvaných štartovacích staníc, kde dostanú pútnici požehnanie a púť sa končí v cieľových staniciach, kde sa koná záverečná svätá omša a skromné agapé," informoval TK KBS Ondrej Török, koordinátor Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku. 

Medzinárodný pútnicky deň chce byť okrem iného aj propagáciou Stredoeurópskej mariánskej cesty (SEMC), ktorá spája rôzne mariánske pútnické miesta na území Poľska, Slovenska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Chorvátska, Srbska a Bosny a Hercegoviny. Sieť SEMC má dve hlavné diagonály: v smere západ-východ na trase Mariazell (Rakúsko)  - Sumuleu Ciuc (Rumunsko) a v smere sever-juh na trase Čenstochová - Medžugorje. Obee diagonály majú dĺžku približne 1400 km. Hlavná diagonála „sever – juh“ prechádza aj cez územie Slovenska v úseku Šahy - Staré Hory – Trstená, pričom trasa je vedená po značkovaných turistických chodníkoch.

"Medzinárodný pútnický deň "Na spoločnej ceste" je každoročne obetovaný na jeden spoločný úmysel, a tento rok je obetovaný za matky, za mamičky," uviedol Ondrej Török. "Pútnictvo je určitá forma šírenia „dobrej zvesti” (evanjelia). Púť nám dáva príležitosť, aby sme sa kochali v krásach božej prírody a obdivovali ohromné ľudské diela. Človeka však vedie aj po stopách modlitby a tak mu umožňuje budovať otvorený kontakt so Stvoriteľom. Počas púte môžeme dostať odpovede na veľké otázky nášho života a zároveň môžeme prehodnotiť správnosť jeho smerovania. Púť sa neuskutočňuje iba vo vonkajšom svete, ale prechádza predovšetkým našim vnútorným, duchovným životom," dodáva. 

Na medzinárodný pútnicky deň „Na spoločnej ceste“ je pozvaný každý človek dobrej vôle, starý i mladý, srdečne sú očakávané rodiny ale aj ľudia žijúci sami, bohatí i chudobní, ľudia veriaci, ale aj tí, ktorý hľadajú Boha alebo sú na ceste vnútorného uzdravenia. Bližšie informácií o medzinárodnom pútnickom dni môžete dostať prostredníctvom dopytu na emailovej adrese: naspolocnejceste@gmail.com.

-----------------------------------------------------------------

Voliteľné úseky – pešia púť: 

Bíňa – Bruty – Svodín (12 km); Cigléd – Strekov – Svodín (13 km); Cigléd – Rúbaň – Mikuláš – Dvory nad Žitavou – Nové Zámky (25 km); Kolárovo – Nové Zámky (20 km); Letkés (HU) – Salka – Štúrovo – Esztergom (Ostrihom-HU, 20 km); Šahy – Plášťovce (17 km); Kvačany – Liptovské Sliače (26 km); Veľký Kýr – Veľký Cetín (6 km); Čechynce – Veľký Cetín (6 km); Branč – Veľký Cetín (3 km). Na spoločnej ceste po Dunaji – vodácka púť: Moča – Esztergom (Ostrihom - HU)

-----------------------------------------------------------------

TK KBS informoval Ondrej Török

(https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180809018)