Úsek Stredoeurópskej mariánskej cesty na Slovensku

Severojužná diagonála  Stredoeurópskej mariánskej cesty spája pútnické miesto Czestochowa (Čenstochová) v Poľsku a Medugorje (Medžugorie) v Bosne a Hercegovine. Táto diagonála  pútnickej cesty prechádza aj cez územie Slovenska. Poľsko – slovenskú hranicu pretína neďaleko mariánskeho   pútnického mieste v Trstenej. Odtiaľ, smerom na juh mariánska cesta sprevádza pútnikov cez prekrásnu Oravu, ktorú opúšťa v Zubereci  a  cez malebnú Kvačianskú dolinu. Z Prosieku sa dostaneme do Liptovskej Teplej, kde  cesta prechádza cez  rieku Váh a pokračuje ďalej Liptovskou kotlinou popri Liptovskom Sliači a Ludrovej. Cez Liptovskú Osadu a Liptovskú Revúcu sa dostaneme do prekrásneho mariánskeho pútnickeho miesta Staré Hory. Odtiaľ cesta pokračuje do obce Špania Dolina. Z tejto očarujúcej baníckej dedinky sa dostaneme najprv do Banskej Bystrice a potom do Zvolena. Po týchto mestách pútnik prichádza do Banskej Štiavnice, kde sa nachádza unikátna Kalvária. V tomto meste môžeme nájsť aj iné poklady a architektnické pamiatky. Odchádzajúc z Banskej Štiavnice vedie cesta ďalej cez Štiavnické vrchy, prechádza pod vrcholom Sitna a nakoniec zostúpi do obce Prenčov. Nasledujúcim miestom našej púti sú Hontianske Nemce, pútnické miesto Panny Márii Škapuliarskej. Poslednou zastávkou Stredoeurópskej mariánskej cesty na území Slovenska je mesto Šahy, kam pútnika dovedie cesta prechádzajúc cez obce Medovarce a Plášťovce. Zo Šiah diagonála pokračuje do Maďarska smerom k nasledujúcim dedinám Bernecebaráti, Kemence a Márianosztra.

Úsek Stredoeurópskej mariánskej cesty na území Slovenska je schodný v oboch smeroch.

Okrem severojužnej diagonály Stredoeurópskej mariánskej cesty Trstená – Staré Hory – Šahy, existujú na Slovensku aj iné regionálne trasy, na ktorých sa pravidelne organizujú púte, ako napríklad púte do Šaštína,  Nitry a  Marianky.