Začiatky Stredoeurópskej marianskej cesty na Slovensku

V júni 2011 v pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút (Maďarsko) došlo ku stretnutiu Ondreja Töröka s predsedom organizácie „Mária Közhasznú Egyesület (MUTKE), s Tamásom Szabóm. Pán predseda MUTKE krátko popísal myšlienku Stredoeurópskej mariánskej cesty a na Ondreja Töröka sa obrátil s prosbou o pomoc v súvislosti s budovaním tejto pútnickej trasy cez územie Slovenska.

Myšlienka budovania pútnických trás sa Ondrejovi Törökovi ihneď zapáčila, a ako člen Zväzu skautov maďarskej národnosti (ďalej len ZSMN) predpokladal, že budovanie pútnických trás bude vhodnou voľnočasovou aktivitou aj pre členov ZSMN. Z toho dôvodu oslovil najvyšších predstaviteľov ZSMN, ktorí predmetnú myšlienku podporili.  

Po založení pracovného tímu sa konalo 17.11.2011 prvé stretnutie v Komárne, a následne 18.12.2011 v Budapešti.

Ondrej Török predstavil predstavil myšlienku Stredoeurópskej mariánskej cesty aj na medzinárodnej konferencii venovanej pútnictvu v Košiciach, v novembri 2012.

Dňa 13.2.2013 bolo založené občianske združenie Via Mariae so sídlom v Nových Zámkoch. Jeho prvoradým cieľom je organizovanie  pútí a vybudovanie severojužnej diagonály (Czestochowa – Medjugorje) Stredoeurópskej mariánskej cesty cez územie Slovenska, medzi mestami Šahy a Trstená. Zároveň sa budujú aj regionálne pútnické trasy (napr. Márianosztra – Marianka; Nové Zámky – Šaštín).