Úvodná stránka

Na jednej ceste - medzinárodný pútnický deň (16.8.2014)

Jednodňová púť obetovaná za rodiny pozdĺž celej trasy Marianskej cesty medzi pútnickými mestami Mariazell a Csíksomlyó.


čítajte viac »


"Sv.Pavol pustovník" - Paulínska 22-ka (4-5.10.2014)

Nikdy nie je neskoro vydať sa na cestu. Vždy nás niekto alebo niečo čaká. Môže to byť jedna cesta, ktorá je určená práve pre nás. Nasmeruje nás do budúcnosti, k nášmu cieľu./p>
čítajte viac »


Formačné stretnutie duchovných pre sprevádzanie pútnikov

Formačné stretnutie duchovných pre sprevádzanie pútnikov

Dňa 20. januára 2014 sa konalo na arcibiskupskom úrade v Trnave, pod vedenímMons. Jána Oroscha formačné stretnutie pre tých duchovných, ktorí sa zaoberajú sprevádzaním pútnikov.

Formačné stretnutie bolo zahájené svätou omšou v kaplnke ABÚ, Svätého
Kríža, ktorú celebroval arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch spolu
s prítomnými kňazmi. Vo svojej homílii Otec arcibiskup uviedol, že pozemský život
človeka sa dá prirovnať k jednej veľkej púti do našej nebeskej vlasti. Taktiež
poukázal na svedectvo svätého Sebastiána a Fabiána, ktorých si pripomíname 20.
januára, t. j. v deň konania formačného stretnutia. V súvislosti s poslaním pútí, citoval
Otec arcibiskup aj z encykliky Svätého Otca Benedikta XVI. - ho.


čítajte viac »


Jesenné potulky 2013

Jesenné potulky 2013 - pozvánka

Pozvánka na potuľky jesennou prírodou po Stredoeurópskej mariánskej ceste v úseku Banská Štiavnica - Hontianske Nemce (25 km).


čítajte viac »


Stredoeurópska mariánska cesta

Aj cez Slovensko prechádza Stredoeurópska mariánska cesta

Dňa 29.mája 2013 sa zišli v Nových Zámkoch zástupcovia organizácii Klub slovenských turistov (KST), Mária Út Közhasznú Egyesület  (MUTKE - Maďarsko) a občianskeho združenia Via Mariae (VM), aby podpísali trojstrannú dohodu a budúcej spolupráci. Týmto aktom vytvorili podmienky pre budovanie Stredoeurópskej mariánskej cesty na území Slovenska.


čítajte viac »


Zápisnica Via Mariae

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápasnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia Via Mariae:


čítajte viac »


Pútnik

Pešia púť do Šaštína (8.-11. máj 2013)

Drahé sestry a bratia v Kristu, milí pútnici!
V súčasnom svete čoraz viac ľudí vyhľadáva príležitosti, ktoré poskytujú obohatenie ako pre telo, tak aj pre ducha. Za týmto účelom je prirodzené, ak sa vymaníme z každodenného života a vydáme sa na cestu. Práve z tohto dôvodu a z príležitosti 203. výročia prvej púte Novozámčanov do Šaštína, voláme každého človeka dobrej vôle, ktorý má záujem o pešiu púť k Sedembolestnej Panne Márii.

Dátum: 8.-11. máj 2013.

Trasa:
Diakovce - Matúškovo - Galanta - Veľká Mača - Trnava - Horné Orešany - Lakšárska Nová Ves -Šaštín.


čítajte viac »


Leták Via Mariae

Informačný leták občianskeho združenia

Naše občianske združenie vydalo leták, ktorý si môžete pozrieť tu:


čítajte viac »Logo Mariánskej cesty

Čo je Stredoeurópska mariánska cesta?

Jednou najznámejšou púťou v Európe je púť k hrobu Svätého Jakuba v Španielsku, tkz. - é Camino. V strede 20. storočia bola známa táto pútnická trasa iba v Španielsku, dnes ju absolvuje ročne viac ako 200 000 pútnikov. 


čítajte viac »


Duchovný život

Cesta duchovného života

Púť nám dáva príležitosť, aby sme sa kochali v krásach božej prírody a aby sme obdivovali ohromné ľudské diela. Človeka však vedie aj po stopách modlitby a tak mu umožňuje budovať otvorený kontakt so Stvoriteľom. Takéto stretnutie prináša v mnohých prípadoch úplný zvrat v živote človeka. Púť sa stáva cestou duchovnej obnovy a pre pútnika znamená celoživotné zážitky. V prípade, že čoraz viac a viac ľudí vykročí na túto novú cestu, môže to mať pozitívny vplyv na celú spoločnosť, a tak na Zemi bude život lepší a krajší.


čítajte viac »


Levoča

Poďte a uvidíte

Každý pútnik na Stredoeurópskej mariánskej ceste bude môcť dostať pútnický pas. Púť sa môže začať na ľubovoľnom mieste tej – ktorej pútnickej trasy, pričom sa každý úsek môže prejsť aj jednotlivo (napr. na medzinárodnej mariánskej pútnickej trase Mariazell – Czestochowa to môže byť púť z Bratislavy do Marianky). Na pútnickom mieste dostane pútnik do pútnického pasu pečiatku o vykonaní púte. Na základe záznamov v pútnickom pase je možné žiadať o vydanie diplomu o vykonaní púte.


čítajte viac »


Čabraď

Pútnické trasy Mariánskej cesty na území Slovenska

Medzinárodná pútnická trasa Medjugorje-Czestochowa – Pútnická trasa „Staré Hory“:

Šahy (št. hr.) – Plášťovce – Hontianske Nemce(*)Banská Štiavnica– Zvolen – Banská BystricaStaré Hory– Liptovská Osada – Ružomberok – Dolný Kubín – Trstená;

Pútnická trasa „Šaštín“:

Salka (št. hr. M) – Bíňa – Svodín – Strekov - Dubník – Dvory nad Žitavou – Nové Zámky– Zemné – Diakovce – Galanta – Veľká Mača – Sereď – Trnava – Senica – Šaštín-Stráže;


čítajte viac »